Výhody a benefity členství

Členství u nás vám zajišťuje spoustu výhod a benefitů nejen ze strany nás, Základní organizace OSD Dopravní podniku města Pardubic, ale také ze strany Odborového svazu dopravy Praha.

Výhody, které Vám přináší členství ve svazu:

 • Bezplatná právní pomoc a bezplatné zastupování před soudem pro každého člena OSD v právní věci, která je v přímé souvislosti s pracovním poměrem
 • Poradenství při uzavírání kolektivních smluv v základních organizacích
 • Kontrola zaměstnavatelů při dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Bezplatné poradenství v oblasti bydlení na základě dohody se Sdružením nájemníků ČR (SON)
 • Výhodné pojištění na škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání a při hromadných akcích pořádaných odborovou organizací
 • Výhodné pojištění právní asistence řidiče AXA Assistance
 • Sociální výpomoc
  • při narození dítěte
  • v případě mimořádných situací, především při živelných pohromách
  • při smrtelném pracovním úrazu
 • Členství v největší české odborové centrále ČMKOS
 • Program benefitů odboryplus

Benefity, které Vám přináší členství v ZO OSD DP Pardubice získáváte navíc:

 • Výhodné pojistné smlouvy na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání – nárok na příspěvek 300 Kč za Vaší pojistnou smlouvu.
 • Konzultace a řešení problémů se zaměstnavatelem
 • Obhajoba zájmů členů při kolektivním vyjednávání
 • Odměna členům za věrnost (tzn. na konci roku Vám vracíme část peněz)
 • Dárková karta Cadhocleták s uplatněním dárkových poukázek