Výbor

Složení výboru ZO OSD, Dopravní podnik Pardubice:

Jan Pospíšil – předseda a statutární zástupce

Hana Hájková, DiS. – místopředsedkyně, statutární zástupce

Petr Vondrouš – člen výboru pro oblast BOZP

Radek Šplíchal – člen výboru pro oblast sociálních sítí a webových stránek

Jolana Kárychová – člen výboru pro oblast hospodaření

Šárka Krpatová – člen výboru pro oblast pojištění a evidence členů

Jana Hrochová – předsedkyně revizní komise

Michal Břeň – člen revizní komise