Výbor

Složení výboru ZO OSD, Dopravní podnik Pardubice:

Jan Pospíšil – předseda a statutární zástupce

Hana Hájková, DiS. – místopředsedkyně, statutární zástupce

Marek Bárta – člen výboru pro oblast BOZP

Radek Liepold – člen výboru pro oblast soc. sítí a webových stránek

Jolana Kárychová – člen výboru pro oblast hospodaření

Šárka Krpatová – člen výboru pro oblast pojištění a evidence

Michal Bidmon – člen výboru pro oblast evidenci členů

Jana Hrochová / Čtvrtečková – předsedkyně revizní komise

Petr Vondrouš – člen revizní komise